June 8, 2021 00:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Czech Republic Parliament (House of Commons in particular) will vote on perhaps the most important and intriguing amendment of the Czech Health Act, which is also known as Act No. 258/2000 Sb., on the protection of public health. This crucial vote will happen on Wednesday, June 8th, 2021. This amendment is closely coinciding with the EU DGC (Digital Green Pass) agenda and also adds something on top of that. Protests are to be expected in the Czech capitol city.

The proposed changes to this law attract attention not only of people, who oppose various governmental COVID-19 restrictions, but it also attracts attention of various mainstream media outlets: https://bit.ly/3py63gA (even local Czech mainstream media are rising a reasonable question in the article’s headline, when asking, whether such measures are a necessity or a mere pointless harassment of the common people).

As the noose tightens, the proposed changes will inevitably lead towards strengthening the public health digitalization efforts and will indeed represent yet another bold stab at our precious freedoms and inaliable rights.

Official web-site of the Czech Parliament offers us a glimpse of what is to come: https://bit.ly/3pAHv6U

Perhaps the part of the proposed amendment, which raises the most controversy is hidden behind § 69 odst. 1 písm. i), which in Czech language states the following: “omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem”. It translates as a requirement to present, that one was either vaccinated, had COVID-19 or was tested in order to attend public or private meeting or enter such publicly accessible venue. The bright side is, if you had COVID-19, you might think, you’re out of the woods, however, with all the “variants” in play, it could be interpreted, such as: “the only way, you’ll be able to enter publicly accessible places, is either you take the vaccine or get tested” and that could pose a severe threat to whatever freedoms we have left, if any at all.

What’s even more troubling is the wording of certain passages from the explanatory memorandum, which is attached to all proposed laws. It states this: “Dále platí, že ač se v době předložení návrhu epidemiologická situace šíření onemocnění COVID-19 zlepšuje, nelze dopředu vyloučit její opětovné zhoršení (např. z důvodu výskytu dosud neznámé agresivnější mutace viru SARS-CoV-2). V takovém případě bude po přijetí předloženého návrhu zákona možné nepřistupovat k tvrdému lockdownu ve smyslu zavírání či zákazu určitých segmentů ekonomiky (např. provozoven stravovacích služeb, posiloven a jiných sportovišť, kulturních zařízení a akcí apod.), neboť bude možné účinně monitorovat, zda osoba, která hodlá akci, provozovnu nebo jiné definované místo navštívit, je z hlediska pravděpodobnosti šíření původce onemocnění COVID-19 riziková, či nikoli.” – such excerpt already operates with the premise, that although the current epidemiological situation is improving, a possibility of the situation getting worse again in the future can’t be excluded, especially in regards to yet unknown, but more aggressive virus mutations. So, there it is … the question to raise is: “Has the non-stop ongoing pandemic finally reached the Czech Republic as well?” …