Κώδικας Δεοντολογίας WFA Ελλάδας

 

 

Ο ηθικός εθελοντισμός είναι ο εθελοντισμός με καλές προθέσεις, χωρίς να στοχεύει σε προσωπικά οφέλη και δεν προκαλεί καμία ζημιά στην κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται.

Προωθεί μια κοινότητα με σεβασμό. Επίσης, προστατεύει εμάς ως εθελοντές και διασφαλίζει το Ελληνικό τμήμα της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Ελευθερία και τους δικαιούχους της:

Σεβασμός στο Μανιφέστο του Ελληνικού τμήματος της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Ελευθερία.

– Αντιμετώπιση όλων των εθελοντών και των μελών της κοινότητας με σεβασμό, ευγένεια και αξιοπρέπεια.

– Αποφυγή άσκησης σωματικής ή συναισθηματικής βίας προς τους άλλους.

– Κατανόηση και σεβασμός του τοπικού πολιτισμού.

– Αποφυγή χρήσης προσβλητικής γλώσσας ή συμπεριφοράς που θα δυσφημίσει το κίνημα.

– Σεβασμός στην πολιτιστική ποικιλομορφία της οργάνωσης και ενθάρρυνση έκφρασης διαφορετικών απόψεων.

– Δεν προβάλλουμε, ούτε στοχοποιούμε, την διαφορετικότητα, όπου και εάν οφείλεται.

Συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης προγραμματικών αποφάσεων.

– Έκφραση της προσωπικής γνώμης με σεβασμό, διακριτικότητα και σε κάθε ευκαιρία.

– Αναφορά και απομάκρυνση από κάθε πραγματική ή θεωρούμενη σύγκρουση συμφερόντων.

– Σε περιπτώσεις διαφωνίας, διατηρούμε τόνους καλής συνεννόησης, φωτίζουμε την άποψή μας, ώστε να διευκολύνουμε τα μέλη να κατανοήσουν την θέση μας, και όχι την αντίθεσή μας.