του Brian Shilhavy, Health Impact News

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων φαρμακευτικών παρενεργειών είναι η EudraVigilance, η οποία παρακολουθεί επίσης τις αναφορές τραυματισμών και θανάτων μετά τα πειραματικά “εμβόλια” COVID-19.

Ακολουθούν τα όσα αναφέρει η EudraVigilance σχετικά με τη βάση δεδομένων της:

Αυτός ο δικτυακός τόπος εγκαινιάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2012 για να παρέχει δημόσια πρόσβαση σε αναφορές ύποπτων παρενεργειών (επίσης γνωστές ως ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων). Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο EudraVigilance από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και από τις φαρμακευτικές εταιρείες που κατέχουν εγκρίσεις κυκλοφορίας (άδειες) για τα φάρμακα.

Το EudraVigilance είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή αναφορών σχετικά με πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αναφορές αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και την παρακολούθηση της ασφάλειάς τους μετά την αδειοδότησή τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Το EudraVigilance χρησιμοποιείται από τον Δεκέμβριο του 2001.

Ο παρών δικτυακός τόπος εγκαινιάστηκε για να συμμορφωθεί με την πολιτική πρόσβασης EudraVigilance, η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της υποστήριξης της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων και την αύξηση της διαφάνειας για τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ενέκρινε για πρώτη φορά την πολιτική πρόσβασης στην EudraVigilance τον Δεκέμβριο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεώρηση τον Δεκέμβριο του 2015 με βάση τη νομοθεσία του 2010 για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Στόχος της πολιτικής είναι να παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων στον ΕΟΧ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι ασθενείς και οι καταναλωτές, καθώς και η φαρμακοβιομηχανία και οι ερευνητικοί οργανισμοί, πρόσβαση σε αναφορές σχετικά με ύποπτες παρενέργειες.

Η διαφάνεια αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή του Οργανισμού και έχει καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη ρυθμιστική διαδικασία. Με την αύξηση της διαφάνειας, ο Οργανισμός είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στην αυξανόμενη ανάγκη των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, για πρόσβαση σε πληροφορίες.

Η έκθεσή τους μέχρι τις 8 Μαΐου 2021 απαριθμεί 10.570 θανάτους και 405.259 τραυματισμούς μετά από ενέσεις των τεσσάρων πειραματικών “εμβολίων” COVID-19:

Ένας συνδρομητής του Health Impact News στην Ευρώπη έτρεξε τις αναφορές για κάθε μία από τις τέσσερις ενέσεις COVID-19 που συμπεριλαμβάνουμε εδώ. Αυτός ο συνδρομητής προσφέρθηκε να το κάνει εθελοντικά και είναι πολλή δουλειά να καταγράψει σε πίνακες κάθε αντίδραση με τραυματισμούς και θανάτους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα στο σύστημα EudraVigilance να καταγράφει σε πίνακες όλα τα αποτελέσματα.

Από τότε που αρχίσαμε να το δημοσιεύουμε αυτό, άλλοι από την Ευρώπη υπολόγισαν επίσης τους αριθμούς και επιβεβαίωσαν τα σύνολα[1].

Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία μέχρι τις 8 Μαΐου 2021.

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA Tozinameran (κωδικός BNT162b2,Comirnaty) από την BioNTech/Pfizer: 5.368 θάνατοι και 170.528 τραυματισμοί έως 08/05/2021

 • 12.435 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 54 θανάτων
 • 8.551 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 636 θανάτων
 • 62 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 4 θανάτων
 • 4.828 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου εκ των οποίων 3 θάνατοι
 • 153 Ενδοκρινικές διαταραχές
 • 5.413 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων
 • 37.167 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 270 θανάτων
 • 115.627 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του τόπου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 1719 θανάτων
 • 279 Διαταραχές της ηπατοχολικής οδού, συμπεριλαμβανομένων 24 θανάτων
 • 4.047 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 25 θανάτων
 • 12.099 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 589 θανάτων
 • 4.142 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 72 θανάτων
 • 8.904 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 196 θανάτων
 • 2.961 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 109 θανάτων
 • 59.217 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 58 θανάτων
 • 194 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων
 • 7.340 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 535 θανάτων
 • 231 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων
 • 83 Θέματα προϊόντος
 • 7.002 Ψυχιατρικές διαταραχές συμπ. 81 θάνατοι
 • 1.143 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 82 θανάτων
 • 1.241 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων
 • 16.257 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 619 θανάτων
 • 18.516 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 46 θανάτων
 • 564 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων
 • 142 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 9 θάνατοι
 • 9.851 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 197 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο mRNA mRNA-1273 (CX-024414) της Moderna: 2.865 θάνατοι και 22.985 τραυματισμοί έως 08/05/2021

 • 1.047 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 19 θανάτων
 • 1.674 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 301 θανάτων
 • 8 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων
 • 535 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου 29 Ενδοκρινικές διαταραχές εκ των οποίων 1 θάνατος
 • 793 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 4 θανάτων
 • 4.952 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 100 θανάτων
 • 16.192 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του χώρου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 1255 θανάτων
 • 98 Διαταραχές της ηπατοχολικής οδού 6 θάνατοι
 • 587 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος 4 θάνατοι
 • 1.906 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 151 θανάτων
 • 1.042 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 53 θανάτων
 • 1.395 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 68 θανάτων
 • 670 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 58 θανάτων
 • 7.143 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 58 θανάτων
 • 60 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων) συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων
 • 9.617 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 294 θανάτων
 • 62 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις
 • 11 Θέματα προϊόντος
 • 1.118 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 45 θανάτων
 • 383 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων
 • 135 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
 • 2.822 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 255 θανάτων
 • 2.901 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 22 θανάτων
 • 214 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων
 • 131 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 16 θανάτων
 • 1.526 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 100 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) της Oxford/ AstraZeneca: 2.102 θάνατοι και 208.873 τραυματισμοί έως 08/05/2021.

 • 6.221 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 86 θανάτων
 • 8.504 Καρδιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 261 θανάτων
 • 83 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων
 • 5.774 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου
 • 174 Ενδοκρινικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων
 • 9.158 Διαταραχές των ματιών, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων
 • 62.739 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 99 θανάτων
 • 158.518 Γενικές διαταραχές και παθήσεις του τόπου χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 604 θανάτων
 • 319 Διαταραχές της ηπατοχολικής οδού, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων
 • 2.135 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 8 θανάτων
 • 12.002 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 138 θανάτων
 • 4.991 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και επιπλοκές κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων 33 θανάτων
 • 11.441 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 38 θανάτων
 • 7.621 Διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων 31 θανάτων
 • 93.094 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 24 θανάτων
 • 178 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων), συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων
 • 125.892 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 318 θανάτων
 • 128 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
 • 64 Θέματα προϊόντος
 • 10.895 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 17 θανάτων
 • 1.976 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 20 θανάτων
 • 2.519 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
 • 18.411 Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμβανομένων 228 θανάτων
 • 26.202 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένων 13 θανάτων
 • 475 Κοινωνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 4 θανάτων
 • 431 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 14 θανάτων
 • 10.653 Αγγειακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 131 θανάτων

Συνολικές αντιδράσεις για το πειραματικό εμβόλιο COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) της Johnson & Johnson: 235 θάνατοι και 2.873 τραυματισμοί έως τις 08/05/2021.

 • 79 Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 7 θανάτων
 • 169 Καρδιακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 22 θανάτων
 • 3 Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές διαταραχές
 • 45 Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου
 • 3 Ενδοκρινικές διαταραχές εκ των οποίων 1 θάνατος
 • 110 Διαταραχές των ματιών εκ των οποίων 1 θάνατος
 • 783 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος εκ των οποίων 6 θάνατοι
 • 2.071 Γενικές διαταραχές και παθήσεις στο χώρο χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 67 θανάτων
 • 20 Διαταραχές της ηπατοχολικής οδού συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
 • 35 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
 • 140 Λοιμώξεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων 6 θανάτων
 • 117 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και διαδικαστικές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων
 • 507 Έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων
 • 56 Διαταραχές του μεταβολισμού και της διατροφής 6 θάνατοι
 • 1.348 Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένων 9 θανάτων
 • 4 Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και απροσδιόριστα (συμπεριλαμβανομένων κύστεων και πολυπόδων)
 • 1.852 Διαταραχές του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων
 • 5 Εγκυμοσύνη, λοχεία και περιγεννητικές καταστάσεις
 • 4 Θέματα προϊόντος
 • 116 Ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων
 • 35 Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 3 θανάτων
 • 29 Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού
 • 366 Αναπνευστικές, θωρακικές και μεσοθωρακικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων 18 θανάτων
 • 172 Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
 • 20 Κοινωνικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
 • 80 Χειρουργικές και ιατρικές επεμβάσεις 10 θάνατοι
 • 502 Αγγειακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων 29 θανάτων

Ποια είναι η παγκόσμια επίδραση των “εμβολίων” COVID-19 στη θνησιμότητα;

Ο Mordechai Sones από τους America’s Frontline Doctors δημοσίευσε ένα βίντεο που απεικονίζει τις επιπτώσεις των “εμβολίων” ενάντια στην COVID-19 σε διάφορες χώρες με ποσοστά θνησιμότητας.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το healthdata.org και το The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), ένα ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο για την υγεία του πληθυσμού στο UW Medicine, τμήμα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Σχεδόν σε κάθε χώρα, τα ποσοστά θανάτου ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ αμέσως μετά την έναρξη της κυκλοφορίας του “εμβολίου” COVID-19.

[1]: Αυτά τα σύνολα είναι εκτιμήσεις βάσει των αναφορών που υποβλήθηκαν στην EudraVigilance. Τα σύνολα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα με βάση το ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές μπορεί επίσης να αναφερθούν στις βάσεις δεδομένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων των επιμέρους χωρών, όπως η βάση δεδομένων VAERS των ΗΠΑ και το σύστημα Yellow Card του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι θάνατοι ομαδοποιούνται ανά συμπτώματα και ορισμένοι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε πολλαπλά συμπτώματα.