ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!!
Με αυτήν την αναφορά, πολίτες χωρών από όλη την Ευρώπη επιθυμούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την τρέχουσα διαχείριση της κρίσης COVID-19 στις χώρες τους και τη θέση που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτή.
1.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ – ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:
Η εφαρμογή ενός Πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ (το λεγόμενο Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό) δεν είναι η κατάλληλη λύση για τους τρέχοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν εφαρμόσει οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα των εθνικών υγειονομικών μέτρων. Αυτοί οι περιορισμοί είναι δυσανάλογοι και πρέπει να εγκαταλειφθούν εντελώς, καθιστώντας περιττό το «διαβατήριο εμβολίων».
2.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ:
Προκειμένου να είναι δημοκρατικά, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αποκαταστήσουν το σύνταγμα απέναντι άλλους νόμους και διατάγματα που αντιτίθενται σε αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ως έσχατη λύση, να χρησιμοποιήσει το άρθρο 7 για να κινήσει διαδικασία κατά των κρατών μελών που αρνούνται να συμμορφωθούν.
3.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ :
Οι διαδηλώσεις συχνά χρειάζονται περισσότερο όταν περιορίζονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ερευνήσει την υπερβολική χρήση βίας από αστυνομικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν ειρηνικοί διαδηλωτές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εναπόκειται στον λαό, όχι στην κυβέρνηση, να αποφασίσει σε ποια στιγμή θα πρέπει να υπερισχύσει είτε η δημοκρατία είτε η δημόσια υγεία ως πρωταρχική του αξία.
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΎΠΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ:
Απαιτείται ένας νέος νόμος για την αποτροπή της υπερβολικής επιρροής των ομάδων πίεσης στην κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να υπάρχει ένα μέγιστο ποσό τηλεοπτικού χρόνου που θα διατίθεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, ομάδα συμφερόντων ή αρχή. Όταν πάνω από το 0,2% του πληθυσμού ενός έθνους ή περιοχής υπογράφει μια αναφορά, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να μεταδίδουν μια διαβούλευση σε ζωντανή μετάδοση σχετικά με το ζήτημα.
Αφού υπογράψετε την αναφορά, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο e-mail για να επιβεβαιώσετε την υπογραφή σας. Ελέγξτε το spambox σας εάν δεν μπορείτε να το βρείτε!
Facebook fanpage:
WFA Ελλάδας