Της Meryl Nass, MD* – Door to Freedom

1. Το προσχέδιο της Συμφωνίας του ΠΟΥ για τις Πανδημίες της 30ής Οκτωβρίου 2023 και οι δύο μεταγενέστερες εκδοχές του επιχειρούν να εφαρμοστεί παγκόσμια ο Νόμος PREP(Public Readiness and Emergency Preparedness)των ΗΠΑ του 2005.

Ο Νόμος PREP δημιούργησε μια νέα οδό για τη χρήση πειραματικών προϊόντων, χωρίς επίσημη συναίνεση μετά από ενημέρωση, χωρίς την έγκριση ενός Θεσμικού Συμβουλίου Αξιολόγησης και με την κατάργηση της δέουσας διαδικασίας, έτσι ώστε τα μέρη που υπέστησαν βλάβη από τέτοια πειραματικά προϊόντα να μην έχουν κανένα μέσο να μηνύσουν κανέναν για τη βλάβη. Αυτός ο νόμος επέτρεψε τη χρήση των εμβολίων COVID σε ολόκληρο τον πληθυσμό των ΗΠΑ, παρά τις ελάχιστες πραγματικές δοκιμές. Πιστεύουμε ότι είναι αντισυνταγματικός, αλλά δεν έχει ακόμη προσβληθεί με επιτυχία.

Η Συμφωνία για τις Πανδημίες απαιτεί από τα έθνη να δημιουργήσουν μια νομική και διοικητική οδό για να επιτρέψουν τη χρήση μη εγκεκριμένων φαρμάκων και εμβολίων στους πολίτες τους, και επιπλέον απαιτεί να “διαχειριστούν” και να απαλλαχθούν από την ευθύνη που προκύπτει από τέτοια ανεπαρκώς δοκιμασμένα ή μη δοκιμασμένα προϊόντα.

Η διερεύνηση της ύπαρξης τέτοιων νόμων στη χώρα σας, και αν υπάρχουν, πώς προέκυψαν ή αν σχεδιάζεται η θέσπισή τους, μπορεί να είναι παραγωγική. Ακολουθούν στιγμιότυπα οθόνης από το προσχέδιο.  Αυτό είναι από το προσχέδιο της 30ής Οκτωβρίου, όμως μεταγενέστερα προσχέδια λένε το ίδιο πράγμα.

2. Στις ΗΠΑ, πολλοί νόμοι θεσπίστηκαν μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και τις επιστολές με άνθρακα που έδιναν σε πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους νέες εξουσίες όταν κηρύσσονταν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από διάφορους αξιωματούχους (τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Υγείας, τους κυβερνήτες, τον Επίτροπο του FDA – Επιτροπή Διαχείρισης Φαρμάκων και Τροφίμων). Άλλα έθνη μπορεί να θέλουν να διερευνήσουν αν έχουν ψηφιστεί τέτοιου είδους νόμοι στις χώρες τους και αν πρέπει να ανακληθούν ή αν οι εξουσίες που τους απονέμονται πρέπει να περιοριστούν ως προς το πεδίο εφαρμογής ή τη διάρκειά τους.

3. Στο άρθρο 36 των υφιστάμενων ΔΥΚ(Διεθνείς Υγειονομικοί Κανονισμοί), τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να επικυρώσουν τις τροποποιήσεις των ΔΥΚ. Στις ΗΠΑ δεν υπήρξε επίσημη επικύρωση από τη Γερουσία, παρά μόνο εκτελεστική συμφωνία και υπογραφή για προηγούμενες τροπολογίες. Έχει επικυρώσει επίσημα η χώρα σας τους ΔΥΚ και τις τροποποιήσεις τους στο παρελθόν; Εάν όχι, υφίσταται κάποια νομική συνθήκη με την οποία η χώρα σας δεσμεύεται;

4. Ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στις 13 Δεκεμβρίου 2023 στο Κοινοβούλιο ότι οι προηγούμενες τροποποιήσεις των ΔΥΚ εγκρίθηκαν στον ΠΟΥ μέσω “συναίνεσης” και όχι με επίσημη ψηφοφορία των μελών της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ).

Δώδεκα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψαν στον ΠΟΥ ζητώντας αποδείξεις ότι πράγματι διεξήχθη ψηφοφορία για την έγκριση των τροποποιήσεων που “πέρασαν” το Μάιο του 2022. Δεν έλαβαν καμία απάντηση.

Εάν είναι έτσι, δεν θα πρέπει οι προηγούμενες τροποποιήσεις να θεωρηθούν άκυρες, δεδομένου ότι δεν υπήρξε επίσημη ψηφοφορία του ΠΣΥ, όπως απαιτείται για τους κανονισμούς από το Σύνταγμά του και τους ίδιους τους ΔΥΚ;

5. Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι διαπραγματεύεται τους ΔΥΚ/Συνθήκη για λογαριασμό(ορισμένων;) από τα κράτη μέλη της. Της έδωσε η χώρα σας την άδεια να το πράξει; Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να το πράξει σε θέματα δημόσιας υγείας.

Αυτή τη στιγμή επιδιώκει υψηλότερη αρμοδιότητα στον τομέα της υγείας. Μπορείτε να το αμφισβητήσετε αυτό;

6. Ο ΠΟΥ προσπαθεί να αποφύγει τις επίσημες ψηφοφορίες. Απαιτήστε μια επίσημη, ονομαστική ψηφοφορία για τη Συνθήκη και τις Τροποποιήσεις στην ολομέλεια του ΠΣΥ.

7. Ζητήστε επίσημο απολογισμό των οφελών που παρείχε ο ΠΟΥ στη χώρα σας. Ζητήστε τα ποσά που έχει παράσχει η χώρα σας σε συνδρομές και δωρεές προς τον ΠΟΥ. Ζητήστε σε τι συγκεκριμένα τα ποσά αυτά έχουν δαπανηθεί. Τα οφέλη (για τη χώρα σας ή για οποιονδήποτε άλλο) δικαιολογούν το σχετικό κόστος;

8. Ζητήστε περισσότερο χρόνο για την επανεξέταση των Τροπολογιών που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αναβολή της ψηφοφορίας του Μαΐου έως το 2025. Ο ΠΟΥ δεν διέθεσε πριν από την ψηφοφορία το τρέχον τροποποιημένο προσχέδιο των ΔΥΚ, εντός της προθεσμίας των 4 μηνών που ο ίδιος έχει καθορίσει (βλ. άρθρο 55 των σε ισχύ ΔΥΚ).

9. Επισημάνετε ότι το Σύνταγμα του ΠΟΥ περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών και ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το πεδίο εφαρμογής. Ως εκ τούτου, πολλές από τις Τροποποιήσεις των ΔΥΚ πρέπει πραγματικά να μεταφερθούν σε Συνθήκη ή Συμφωνία, και επομένως θα απαιτηθεί η ψήφος των 2/3 της ολομέλειας της ΠΣΥ. Ακολουθεί η οριοθέτηση του τι μπορούν να καλύψουν οι κανονισμοί:

https://merylnass.substack.com/p/the-who-constitution-is-at-odds-with

10. Εάν το εθνικό σας σύνταγμα εγγυάται την ελευθερία του λόγου, τότε οι ΔΥΚ και η Συνθήκη (που απαιτούν από τα κράτη να επιτηρούν τον λόγο των πολιτών τους και να τον λογοκρίνουν) είναι αντισυνταγματικοί.

11. Η αφαίρεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους ΔΥΚ αντίκειται στα περισσότερα εθνικά συντάγματα και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τα οποία έχουν υπογράψει σχεδόν όλα τα κράτη.

Επιπλέον, η επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Door to Freedom and Iustitia υποστήριξε ότι:

α) “Το άρθρο 3 των προτεινόμενων ΔΥΚ σέβεται την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου” – παρόλο που αυτή η διατύπωση είχε διαγραφεί στη μοναδική έκδοση των τροπολογιών που ήταν διαθέσιμη στο κοινό.

β) “… η ΕΕ προτείνει να προστεθεί ένα ειδικό άρθρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συμφωνία για τις πανδημίες, ορίζοντας ότι η εφαρμογή της συμφωνίας “θα σέβεται, προστατεύει και εκπληρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών και θα συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές”.” Ο καθηγητής Francis Ο Boyle σημειώνει ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο αφορά την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια πολέμου, είναι πολύ διαφορετικό από το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν παρέχει εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπορείτε να αμφισβητήσετε τα έγγραφα στη βάση των ανθρώπινων δικαιωμάτων; Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διατύπωση που εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα μόλις εισήχθη στην έκδοση της 7ης Μαρτίου 2024 της Συνθήκης ή αλλιώς της Συμφωνίας για τις Πανδημίες.

* Η Meryl Nass, MD είναι ιατρός ειδική στα Βιολογικά Όπλα και τον ΠΟΥ

– Πρόεδρος της πρωτοβουλίας Door to Freedom

– Επιστημονική Σύμβουλος της Οργάνωσης  Children’s Health Defense