Ένας 86χρονος άντρας που προηγουμένως δεν είχε συμπτώματα έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου BNT162b2 mRNA COVID-19 (Pfizer COVID-19). Πέθανε 4 εβδομάδες αργότερα από οξεία νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια. Παρόλο που δεν παρουσίαζε συγκεκριμένα συμπτώματα για το COVID-19, έδειξε θετικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 πριν πεθάνει. Η δέσμευση αντιγόνου πρωτεΐνης αιχμής (S1) έδειξε σημαντικά επίπεδα για την ανοσοσφαιρίνη (Ig) G, ενώ δεν προέκυψε νουκλεοκαψίδιο IgG / IgM. Η οξεία βρογχοπνευμονία και η οξεία σωληνωτή νέκρωση (ΑΤΝ) αποδόθηκαν ως αιτία θανάτου κατά τη νεκροψία. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κανένα μορφολογικό χαρακτηριστικό του COVID-19. Η νεκροτομική μοριακή χαρτογράφηση με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο αποκάλυψε σχετικές τιμές κύκλων (cycle threshold values) SARS-CoV-2 σε όλα τα όργανα που εξετάστηκαν (στοματοφάρυγγα, οσφρητικός βλεννογόνος, τραχεία, πνεύμονες, καρδιά, νεφρά και εγκέφαλο) εκτός από το συκώτι και τον οσφρητικό βολβό.

Δεν παρατηρήθηκε κανένα μορφολογικό χαρακτηριστικό του COVID-19 που έχει αναφερθεί σε ολοκληρωμένες μελέτες μορφολογικής νεκροψίας μέχρι στιγμής ( Schaller et al., 2020 , Edler et al., 2020 , Ackermann et al., 2020 ). Δεν βρήκαμε τυπικά σημάδια διάχυτης κυψελιδικής βλάβης στους πνεύμονες, αλλά εντοπίσαμε εκτεταμένη οξεία βρογχοπνευμονία, πιθανώς βακτηριακής προέλευσης. Καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι ο ασθενής πέθανε από βρογχοπνευμονία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Πρόσφατα Amit et al. (2021) δημοσιεύματα σε μια κλινική δοκιμή σε εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη που χρησιμοποίησαν εμβόλιο BNT162b2 φαίνεται να παρουσίασαν ουσιαστικές πρώιμες μειώσεις στη μόλυνση SARS-CoV-2 ακολουθούμενες από συμπτώματα COVID-19 μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης εμβολίου.

Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές για αυξημένο κίνδυνο θρόμβων αίματος, ιδιαίτερα θρόμβωσης εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου στην περίπτωση του εμβολίου Oxford-AstraZeneca ( Mahase 2021 ), έθεσαν θέμα συζήτησης σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου COVID-19. Πρέπει να πραγματοποιηθεί διεξοδική ανάλυση των δεδομένων από νεκροψίες για την παροχή πιο λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις θανατηφόρες ανεπιθύμητες ενέργειες και τυχόν θανάτους που σχετίζονται με τον εμβολιασμό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης της νεκροψίας στον ασθενή με εμβόλιο mRNA επιβεβαιώνουν την άποψη ότι με την πρώτη δόση εμβολιασμού κατά της ανοσογονικότητας του SARS-CoV-2 είναι πιθανόν να προκληθεί, ενώ η ανοσία δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς.

Για περισσότερη μελέτη, παρατίθεται η ιστοσελίδα : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8051011/