Το Dashboard Εθνικής Σχολικής Ανταπόκρισης COVID-19 ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020, με κίνητρο την ανάγκη για καλύτερα δεδομένα σχετικά με τη COVID-19 στα σχολεία των ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι οι εξής:

  • Συλλογή δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ του προσωπικού και των μαθητών,
  • να διερευνήσει πώς τα ποσοστά κρουσμάτων COVID-19 συσχετίζονται με τον αριθμό του προσωπικού και των μαθητών που παρακολουθούν αυτοπροσώπως το σχολείο, και
  • Να διερευνήσει πώς τα δεδομένα COVID-19 συσχετίζονται με τις στρατηγικές μετριασμού που χρησιμοποιούν τα σχολεία.

Το συγκεκριμένο Dashboard, το οποίο παρουσιάζει live δεδομένα απο όλα τα σχολεία των ΗΠΑ, χωρίζει σε τέσσερις κατηγορίες τα δεδομένα για τα “κρούσματα” και συγκεκριμένα:

  • ανάλογα με τη χρήση ή όχι μάσκας στις σχολικές αίθουσες
  • ανάλογα άν τα παιδιά δέν κρατούσαν αποστάσεις, ή η απόσταση ήταν 1 περίπου μέτρο(3 Feet) ή αν η απόσταση ήταν 2 περίπου μέτρα (6 Feet)
  • άν οι σχολικές αίθουσες εξαερίζονταν κανονικά ή σε υπερβολικό βαθμό
  • ανάλογα με την πυκνότητα της σχολικής αίθουσας και συγκεκριμένα άν η διδασκαλία έγινε απομακρυσμένα ή η πυκνότητα ήταν μικρότερη του 60% ή μεταξύ 60-90% ή μεγαλύτερη του 90%.

Οι παραπάνω κατηγορίες διαχωρίζονται σε Χαμηλή/Μέτρια μετάδοση , Σημαντική μετάδοση και Υψηλή μετάδοση στην κοινότητα.

Τα αποτελέσματα(χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα) είναι κάτι παραπάνω απο άλλο ένα χαστούκι στην Ελληνική (και όχι μόνο) κυβέρνηση και σε όλους εκείνους που συνεχίζουν να δηλώνουν πως οι μάσκες και γενικά, όλα τα ανούσια και ανόητα μέτρα περι “κοινωνικών αποστάσεων”, έχουν το παραμικρό όφελος ή βοηθούν σε κάτι.

Χρήση μάσκας απο τους μαθητές

Τα σχολεία που δεν απαιτούν από τους μαθητές να φορούν μάσκα συνεχώς (εκτός από τα διαλείμματα για φαγητό/αποχή) κατηγοριοποιούνται ως “No Masks Required“. Τα σχολεία αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό δημοτικά σχολεία. Τα σχολεία που απαιτούν από τους μαθητές να φορούν μάσκα ανά πάσα στιγμή κατηγοριοποιούνται ως “Masks Required“.

Βλέπουμε εδώ οτι και στις τρεις κατηγορίες (Χαμηλή/Μέτρια, Σημαντική και Υψηλή μετάδοση), παρατηρείται αυξημένη μεταδοτικότητα σε μαθητές και προσωπικό που χρησιμοποιούν συνεχώς μάσκες συγκριτικά με τα σχολεία που δέν χρειάζεται οι μαθητές και το προσωπικό να φοράνε μάσκες.

Αποστάσεις

Ακόμα και στο θέμα των “κοινωνικών”(όπως χαριτωμένα αποκαλούνται) αποστάσεων, έχουμε το εξής φαινόμενο που αντιβαίνει τα λεγόμενα της Ελληνικής κυβέρνησης. Όσο μεγαλώνει η απόσταση που οι μαθητές πρέπει να κρατάνε μεταξύ τους, τόσο περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται στις στατιστικές.

Εξαερισμός χώρου

Τα σχολεία χωρίς αναφερόμενες βελτιώσεις στον εξαερισμό (μέσω ανοικτών παραθύρων, ανεμιστήρων ή αλλαγών στο σύστημα HVAC-Heating, Ventilation and Air Conditioning) κατηγοριοποιούνται ως “No Increased Ventilation“.

Και πάλι έχουμε εδώ το φαινόμενο, όσο περισσότερο εξαερίζουμε τον χώρο, τα “κρούσματα” αυξάνονται.

Πυκνότητα μαθητών

Και στο θέμα της πυκνότητας των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, παρατηρούμε οτι όσο λιγότεροι μαθητές βρίσκονται στις τάξεις, τόσο αυξημένος είναι και ο αριθμός των κρουσμάτων που αναφέρονται.

Εμείς για άλλη μια φορά, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Ελληνική κυβέρνηση και τους “Ειδικούς” της για τις σωστές της αποφάσεις που έχει λάβει μέχρι τώρα, ειδικά στο θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης. Τεστ στους μαθητές, μάσκες, χαοτικές καταστάσεις, ψυχολογική πίεση και καταπίεση και γενικά, μια χαμένη σχολική χρονιά.
Και όλα αυτά, παρόλο που τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν οτι οι μαθητές και τα σχολεία δέν αποτέλεσαν ποτέ, μέρος του προβλήματος.