Επιφανείς ακτιβιστές και μαχητές της ελευθερίας συνεχίζουν να περιγράφουν την κατάσταση στις χώρες τους σχετικά με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και προτείνουν λύσεις.

Μεταξύ των παρουσιαστών είναι ο Nigel Utton, η Monica Felgendreher και άλλοι.

http://www.worldfreedomalliance.org
https://t.me/WFAorg