#StopTheTreaty

 

 

Ο ΠΟΥ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και έχει ιδρύσει ένα Διακυβερνητικό Όργανο Διαπραγμάτευσης (ΔΟΔ) για τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση μιας σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς εργαλείου του ΠΟΥ για την πανδημική πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση, με σκοπό την υιοθέτηση του βάσει του άρθρου 19, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Καταστατικού του ΠΟΥ όπως μπορεί να κριθεί σκόπιμο από το ΔΟΔ.

Αντιπρόσωποι της Βραζιλίας, της Αίγυπτου, της Ιαπωνίας, της Ολλανδίας, της Νότιας Αφρικής και της Ταϊλάνδης αποτελούν το Διακυβερνητικό Όργανο Διαπραγμάτευσης (ΔΟΔ) του ΠΟΥ.

Η πρώτη συνάντηση του ΔΟΔ του ΠΟΥ ξεκίνησε ήδη από την 24η Φεβρουαρίου 2022 και θα συνεχιστεί 6-8 Ιουνίου. Το χρονοδιάγραμμα εδώ.

Δεδομένου ότι η ΕΕ έδωσε καταχρηστικά το «πράσινο φως»  και οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΥ χωρίς δημόσια συζήτηση, αρκετοί οργανισμοί έχουν ξεκινήσει έγκυρες εκστρατείες για τα σχέδια πανδημικής ετοιμότητας του ΠΟΥ και έχουν παράσχει σχετικές πληροφορίες και δείγματα επιστολών, όπως το EFVV και το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία.

Είναι σημαντικό και εμείς οι πολίτες να συντονιστούμε σχετικά με αυτή τη σοβαρά ανησυχητική συνθήκη, συμμετέχοντας σε εθνικές και πανευρωπα’ι’κές εκστρατείες.

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στη δράση κατά της διαδικασίας της πανδημικής συνθήκης του ΠΟΥ, προωθώντας μια καλά τεκμηριωμένη επιστολή καταγγελίας προς την Ελληνική κυβέρνηση, τους βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές(ακολουθεί παρακάτω αλλά και σε ξεχωριστό αρχείο – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗN ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΥ) που εκπονήθηκε από δικηγόρους και ακτιβιστές. Επισημαίνουμε ισχυρά νομικά επιχειρήματα (σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας) για την αντιπαράθεση στην υποστήριξη της προετοιμασίας (και μελλοντικής προσαρμογής) αυτής της συνθήκης από την Ελληνική κυβέρνηση.

Παρέχουμε επίσης έναν εξαντλητικό κατάλογο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κινδύνων που θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία σε όλους. Επιπλέον, προσφέρει ισχυρά επιχειρήματα για το AΠΑΡΑΔΕΚΤΟ επίπεδο σύγκρουσης συμφερόντων του ΠΟΥ και την ακαταλληλότητά του στο ρόλο οργάνου λήψης αποφάσεων για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι σημαντικό ότι εντοπίζουμε στον Ελληνικό ποινικό κώδικα το άρθρο που ταξινομεί την ανάθεση στον ΠΟΥ οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων ως «Εσχάτη Προδοσία». Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το έγγραφο καλεί την κυβέρνηση να αποχωρήσει από τον ΠΟΥ.

Όλες οι ομάδες ακτιβιστών και όχι μόνο καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση, θέτοντας πράγματι ως κύριο στόχο την αποχώρηση της Ελλάδας από τον ΠΟΥ.

Επισυναπτώμενα θα βρείτε και τα αρχεία με τις Διευθύνσεις email Eλλήνων βουλευτών και Διευθύνσεις email Eλλήνων Ευρωβουλευτών. Είναι χωρισμένες σε ομάδες των 10-15 και έτσι συμβουλέυουμε να στέλνετε ώστε να είναι επιτυχημένη η αποστολή της επιστολής.

Μη ξεχνάτε να την υπογράψετε με το ονοματεπώνυμό σας.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σελίδες και ομάδες πάντα με το #StopTheTreaty και σαν σχόλιο σε κοινοποιήσεις πχ. του Πρωθυπουργού, υπουργών, βουλευτών, ΜΜΕ, σχετικά με το ζήτημα του COVID19, πάντα με το ίδιο hashtag. Προτεινόμενο σχόλιο ”Ζητούμε την άμεση κατάθεση της επιφύλαξης για το περιεχόμενο της Συνθήκης, την άμεση ανάκληση της εξουσίας διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν μπορεί να επιτρέπεται στον ΠΟΥ να ελέγχει την παγκόσμια ατζέντα για την υγεία, ούτε να επιβάλλει βιο-επιτήρηση.”

Σε συντονισμό με ακτιβιστές παγκοσμίως, συνεχίζουμε να καθορίζουμε τη βιώσιμη στρατηγική, τα εργαλεία και τις κοινές δράσεις για την υποστήριξη των εθνικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης και πίεσης της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις επόμενες δράσεις.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΛΑΕΙ – ΔΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ – ΔΙΑΔΩΣΤΕ

#StopTheTreaty

______________________________________

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΥ

 

Εμείς, οι Έλληνες πολίτες, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, υποβάλουμε καταγγελία και αίτημα για άμεση διατύπωση επιφύλαξης από την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, με βάση το άρθρο. 19 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών της 23ης Μαΐου 1969 (Journal of Laws, of 1990, No. 74, item. 439 –https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydonbtga4q ), σχετικά με μια διεθνή συνθήκη για την πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι σε πανδημίες, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης επιφύλαξης, καλούμε την κυβέρνησή μας να αποσύρει το δεδομένο πληρεξούσιο και να αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Στις 20 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο της ΕΕ αποδέχθηκε την απόφαση με την οποία εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες. Η απόφαση του Συμβουλίου εγγυάται τη συμμετοχή της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα που υπόκεινται στις αρμοδιότητες της ΕΕ και σε περαιτέρω προοπτική – πιθανή προσχώρηση της ΕΕ σε ένα διεθνές ‘Οργανο.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, η Συνθήκη θα υποστηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την αύξηση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας – ιδίως στο πλαίσιο της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης κρίσεων υγείας – με βάση τα συμπεράσματα που συνήχθησαν μετά την πανδημία.

Την 1η Δεκεμβρίου 2021, 194 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατέληξαν σε συναίνεση για την έναρξη της διαδικασίας προετοιμασίας και διαπραγμάτευσης μιας σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς εργαλείου, βάσει του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αύξηση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης στις πανδημίες.

Μεταξύ των μεγαλύτερων πλεονεκτημάτων αναφέρθηκε η καλύτερη παρατήρηση των πανδημικών απειλών, π.χ.: παρακολούθηση του κινδύνου, ιδιαίτερα η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με νέες μεταδοτικές ασθένειες που μεταφέρονται από τα ζώα στους ανθρώπους. Οι υποστηρικτές της συνθήκης λένε ότι οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με:

1. αύξηση της εργαστηριακής ικανότητας και της παρατήρησης που είναι αναγκαία για τον εντοπισμό ασθενειών των ζώων σε όλες τις
χώρες,
2. ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων σε όλο τον κόσμο,
3. βελτίωση του διεθνούς χρηματοοικονομικού συντονισμού για τις βασικές ικανότητες,
4. εισαγωγή ενός αποτελεσματικότερου συστήματος προειδοποίησης σε πιο πολλά επίπεδα συναγερμού ανάλογα με το βαθμό υγειονομικής απειλής,

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι παραπάνω κανόνες θα αυξήσουν τη διαφάνεια και τη συνάφεια των περιορισμών και άλλων μέσων προστασίας της υγείας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα καινοτόμα εργαλεία συλλογής και κοινής χρήσης δεδομένων, καθώς και οι προγνωστικές αναλύσεις μπορεί να απλοποιήσουν την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και την έγκαιρη προειδοποίηση, γεγονός που θα πυροδοτούσε μια πιο γρήγορη απόκριση.
5. Ενίσχυση και βελτίωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και ιατρικών υπηρεσιών για την εξάλειψη των υγειονομικών απειλών. Κάθε χώρα πρέπει να έχει αδιάλειπτη πρόσβαση σε ιατρικές προμήθειες, φάρμακα και εξοπλισμό από όλο τον κόσμο.
6. Παγκόσμιος συντονισμός αποτελεσματικής συγκέντρωσης προμηθειών για γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση σε μια πανδημία.
7. Διαμόρφωση μιας βάσης καλύτερης επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και διευκόλυνση αποτελεσματικών μέσων καταπολέμησης της παραπληροφόρησης σε σχέση με τις πανδημίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ, κάθε κράτος μέλος του ΠΟΥ αποφάσισε ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 και των δυσκολιών στην εφαρμογή αμοιβαίων λύσεων με σκοπό να αποτραπεί η εξάπλωσή του, θα αναληφθούν ενέργειες για την προετοιμασία ενός κοινού τρόπου δράσης (εργαλείο), για την επιτυχή πρόληψη μεταγενέστερων πανδημιών.

Σημειώνεται ότι η κύρια πηγή ενημέρωσης για τον πιθανό κίνδυνο πανδημίας είναι ο ΠΟΥ και ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος είναι επί του παρόντος ο κύριος χορηγός του εν λόγω ιδρύματος. Την 24η Φεβρουαρίου 2022, η πρώτη συνεδρίαση του Διακυβερνητικού Οργάνου Διαπραγμάτευσης πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη όπου συμφωνήθηκε ο τρόπος εργασίας. Στις 14 και 15 Μαρτίου 2022 η πρώτη συνέλευση συνέχισε και συμφωνήθηκαν η διαδικασία προσδιορισμού των ουσιαστικών στοιχείων της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα και των παραδοτέων και των προτεινόμενων τρόπων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών. Η πρώτη συνέλευση θα συνεχίσει μεταξύ 6-8 Ιουνίου 2022. Θα συνεχίσουν περαιτέρω συνελεύσεις, με την πρόθεση ότι έκθεση προόδου θα παρουσιαστεί στην 76η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το Μάϊο 2023 και τελική έκθεση στην 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το Μάϊο 2024 και το προαναφερθέν έγγραφο πρόκειται να ψηφιστεί το αργότερο έως το 2024.

Ο ΠΟΥ ισχυρίζεται ότι η πανδημία του COVID-19 ήταν μια παγκόσμια πρόκληση και καμία κυβέρνηση ή ίδρυμα δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί ανεξάρτητα την απειλή μελλοντικών πανδημιών, και γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο με τη μορφή σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς έγγραφου, το οποίο θα είναι δεσμευτικό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για κάθε κράτος μέλος του ΠΟΥ όσον αφορά ενιαίες λύσεις κατά των πανδημιών. Το παραπάνω, με τη σειρά του θα επιτρέψει στις χώρες σε όλο τον κόσμο να ενισχύσουν τις κρατικές, περιφερειακές και παγκόσμιες λύσεις για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών. Ο ΠΟΥ επιμένει ότι τέτοιες λύσεις θα επιτρέψουν τη σταθερή και μακροπρόθεσμη εφαρμογή κανόνων ολοκλήρωσης υγειονομικών ζητημάτων σε όλους τους κατάλληλους πολιτικούς τομείς, πολιτική συμμετοχή σε επίπεδο ηγετών κρατών ή κυβερνήσεων. Θα τους επιτρέψει επίσης να υποστηρίξουν την ολοκλήρωση στο βαθμό που αφορά τις δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα και θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ομοιόμορφης στάσης απέναντι στην υγεία σε όλο τον πλανήτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πραγματικοί στόχοι της υπό εξέταση πρωτοβουλίας είναι:
1. η διαμόρφωση ενιαίου μοντέλου λύσεων, τις οποίες τα υπογράφοντα κράτη του εν λόγω εργαλείου θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν σε περίπτωση ανακοίνωσης μεταγενέστερων πανδημιών από τον ΠΟΥ,
2. η αναγνώριση του ανώτερου και δεσμευτικού ρόλου του ΠΟΥ κατά την εφαρμογή λύσεων ακριβείας για καταπολέμηση επιδημιών μεταδοτικών ασθενειών,
3. η παραχώρηση στον ΠΟΥ του δικαιώματος να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις για τα κράτη-μέλη, βάσει των οποίων η κάθε χώρα θα υποχρεώνεται να εφαρμόσει συγκεκριμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του δυνητικού κινδύνου ασθένειας, στερώντας από τα κράτη μέλη το ουσιώδες στοιχείο της κυριαρχίας,
4. η στέρηση από τα κράτη μέλη του πλήρη έλεγχου των οικονομικών υποθέσεων σχετικών με την καταπολέμηση πανδημιών,
5. η εισαγωγή κυρώσεων για παραβίαση του πανδημικού αφηγήματος του ΠΟΥ και του μοντέλου καταπολέμησης της πανδημίας επιβάλλοντας συνέπειες στον τομέα των διεθνών σχέσεων και πρόστιμα,
6. η εισαγωγή εργαλείων καταπολέμησης της «παραπληροφόρησης» αφαιρώντας όλο το περιεχόμενο που είναι ασυμβίβαστο με το επίσημο αφήγημα του ΠΟΥ μέσω των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης,
7. η εξάλειψη όλων των εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας ασθενειών, διαφορετικών από αυτές που προτείνει ΠΟΥ στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Οι προαναφερθέντες προβληματισμοί, κατά τη γνώμη μας, με βάση την τρέχουσα υγειονομική και οικονομική κατάσταση, προσφέρουν απεριόριστες ευκαιρίες για:
⦁ μαζική οικονομική απάτη,
⦁ εξασφάλιση στον ΠΟΥ, σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα, απεριόριστης εξουσίας σε θέματα υγείας σε βάρος της κυριαρχίας των υπογραφόντων χωρών,
⦁ απόλυτη υποταγή στις αποφάσεις του ΠΟΥ με παντελή έλλειψη ελέγχου επί της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της αξιολόγησης της κατάστασης που αποτελούν τη βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον ΠΟΥ
⦁ ευκαιρίες παροχής απεριόριστων κερδών για τις φαρμακευτικές εταιρείες,
⦁ κρατική χρηματοδότηση ηθικά αμφισβητήσιμων ερευνητικών και ιατρικών πειραμάτων, καθώς και ενδεχόμενος εξαναγκασμός των πολιτών να υποταχθούν σε αυτά τα πειράματα,
⦁ σχηματισμό ενός νέου ανθρώπου και προώθηση του μετανθρωπισμού,
⦁ εισαγωγή απόλυτου ψηφιακού ελέγχου της κοινωνίας με το πρόσχημα του αγώνα για την υγεία μας,
⦁ εισαγωγή απεριόριστης λογοκρισίας, παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας του λόγου, δηλαδή της ελευθερίας έκφρασης προσωπικών απόψεων
⦁ δυνατότητα εγκαθίδρυσης μονίμων στρατοπέδων κράτησης υγειονομικά και πολιτικά «υπόπτων» πολιτών με παγκόσμια διοίκηση και περιφερειακή διαχείριση
⦁ καταπολέμηση εναλλακτικών θεραπειών που είναι ασυμβίβαστες με το αφήγημα του ΠΟΥ και τα συμφέροντα των χορηγών του με τη μορφή φαρμακευτικών εταιρειών

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος οι συνεισφορές των Κρατών Μελών καλύπτουν λιγότερο από το 20% του προϋπολογισμού του ΠΟΥ. Πάνω από το 80% προέρχεται από εθελοντικές και σκόπιμες συνεισφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς χορηγούς, κυρίως ιδρύματα και φαρμακευτικές εταιρείες.

Λίγο περισσότερο από το 14% του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΟΥ προέρχεται από το ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Για μερικά χρόνια αυτό το ίδρυμα ήταν ο μεγαλύτερος ιδιώτης χορηγός και πρόσφερε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στον ΠΟΥ στο τέλος της χιλιετίας. Μόνο το 2016 και το 2017 το ετήσιο ποσό των 629 εκατομμυρίων δολαρίων – το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δαπανήθηκε σε εκστρατείες εμβολίων.

Το ίδρυμα Bill & Melinda Gates χορήγησε στον ΠΟΥ 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην εξάλειψη της εξάπλωσης της πολιομυελίτιδας – polio, εξασφαλίζοντας μεγάλα κέρδη για τις φαρμακευτικές εταιρείες και προκαλώντας ταυτόχρονα μια ξαφνική άνοδο των τιμών των μετοχών τους. Οι εκπρόσωποι αυτών των εταιρειών είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Bill & Melinda Gates και έτσι αυξήθηκαν και οι τιμές των δικών τους μετοχών επίσης. Το ίδρυμα κατέχει μπλοκ μετοχών σε φαρμακευτικούς ομίλους όπως οι GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead και Pfizer.

Πριν από σχεδόν 6 χρόνια υπήρξε μια σημαντική δομική αλλαγή στο πλαίσιο του ΠΟΥ προς όφελος ενός ιδιωτικού παράγοντα. Μέχρι τότε, μόνο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί επιτρεπόταν να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και θεματικές ομάδες του ΠΟΥ από τις οποίες λαμβάνονται οι πιο σημαντικές αποφάσεις. Τον Μάιο του 2016, ελήφθη η απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ να επιτραπεί στις εμπορικές εταιρείες να επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις των οργάνων του.

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 και του άρθρου 24 της παρούσας οδηγίας,
«Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συμβαλλόμενες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση του διαγωνισμού και να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων» .

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων περιλαμβάνει κάθε κατάσταση κατά την οποία τα μέλη του προσωπικού μιας συμβαλλόμενης αρχής ή ενός παρόχου υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων που ενεργούν για λογαριασμό ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ή μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δράσης, έχουν, έμμεσο ή άμεσο, χρηματοδοτικό,οικονομικό ή προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως απειλή για την αμεροληψία και την ανεξαρτησία σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις αφορούν την επιλεξιμότητα των δαπανών από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορούν να ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση.

Όσον αφορά τις προαναφερθείσες διατάξεις, η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων δεν θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής για τα έτη 2014–2020 καθώς αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται αποκλειστικά σε προσωπικές και κεφαλαιακές συνδέσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται ιδιαίτερα κατά την ανάθεση συμβάσεων. Η συμπερίληψη της διατύπωσης «ιδιαίτερα» μπορεί επίσης να σημαίνει ότι ο κατάλογος των περιπτώσεων κεφαλαιακών και προσωπικών συνδέσεων που περιγράφεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι ένας ανοιχτός κατάλογος που σημαίνει ότι η εμφάνιση άλλων περιπτώσεων προσωπικών ή κεφαλαιακών συνδέσεων καθώς και η έλλειψη αμεροληψίας και αντικειμενικότητας κατά την ανάθεση συμβάσεων μαρτυρεί την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων.

Ανάλογες διατάξεις περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπα’ι’κής Επιτροπής (Commission Notice Guidance) σχετικά με την αποφυγή και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων βάσει του Δημοσιονομικού Κανονισμού 2021/C 121/01 και 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Πρέπει κατηγορηματικά να επισημανθεί ότι ο ΠΟΥ, ως οντότητα που χρηματοδοτείται από φαρμακευτικές εταιρείες που είναι παραγωγοί εμβολίων καθώς και από τον Bill Gates, τον κύριο υποστηρικτή του εμβολιασμού, έχει επιτρέψει σε εμπορικές εταιρείες να επηρεάζουν στρατηγικές αποφάσεις από τον Μάιο του 2016, κάτι που είναι μια προφανής και πραγματική σύγκρουση συμφερόντων.
Ως εκ τούτου, η ανάθεση στον ΠΟΥ οποιωνδήποτε αρμοδιοτήτων Οργάνων της Κρατικής εξουσίας δυνάμει του άρθρου 28 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας πράξης που ταξινομείται στο άρθρο 134 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα (Εσχάτη Προδοσία)

Έχοντας εξετάσει τις προαναφερθείσες απειλές, σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ.2 και την ακροτελεύτια διάταξη(άρθρ.120, παρ.3 και 4) του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας βάση των οποίων ”Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.”
”Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.”
ζητούμε την άμεση κατάθεση της επιφύλαξης για το περιεχόμενο της Συνθήκης, την άμεση ανάκληση της εξουσίας διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Εξ ονόματος των πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

#StopTheTreaty

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ